MAP

ACCESS

From Kawagoe Station (Tobu Tojo Line) or Honkawagoe Station (Seibu Shinjuku Line).
Take Tobu bus for "SHINMEI-CHO Shakoiki."
Get off at "FUDANOTSUJI" and walk 3 minutes.
Take "KOEDO JYUNKAI BUS"and get off at "KASHIYA YOKOCHO."
Take "KOEDO MEISHO MEGURI BUS" and get off at "FUDANOTSUJI" and walk 3 minutes.

Google Map